dovoz a odvoz stavebních materiálů

  • dovoz písku, štěrku, betonu
  • odvoz paletového zboží - hydraulická ruka
  • odvoz a uložení sutí 
  • pronájem kontejnerů